Reset Password

Your search results

Uvjeti korištenja

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti propisuju uvijete i način korištenja Internet stranica i administracijskog sučelja te prava i obveze Korisnika (svaka osoba koja je pristupila na Internet stranicu), Oglašivača i Korisnika administracijskog sučelja ( vlasnik smještajnih kapaciteta i/ili osoba koja je ovlašteni predstavnik smještajnih kapaciteta ) u svezi s korištenjem Internet stranica i administracijskog sučelja u vlasništvu tvrtke MY WAY TRAVEL.
Internet stranica nije turistička agencija. Internet stranica se koristi isključivo kao Internet katalog za oglašavanje smještajnih kapaciteta u RH te ostalih uslužnih djelatnosti vezanih uz turizam, sport, rekreaciju i odmor sa područja Republike Hrvatske.
Internet stranica prenosi isključivo podatke dobivene od strane Korisnika, (i/ili) Oglašivača i Korisnika administracijskog sučelja te tvrtka ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o smještajnim kapacitetima ne odgovaraju stvarnoj situaciji.

Korisnik se obvezuje da će Internet stranicu koristiti isključivo u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta. Samim pristupom na Internet stranicu, smatrati će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći. Korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio), izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio),  onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet stranice drugim Korisnicima ili Korisnicima administracijskog sučelja ili neovlašteno kopirati, umnožavati ili distribuirati Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

AUTORSKA PRAVA

Pojedini internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice, planovi itd.) objavljeni na Internet stranici i administracijskom sučelju predstavljaju predmet autorskoga prava. Najstrože je zabranjeno bez prethodno pisanoga odobrenja tvrtke MY WAY TRAVEL bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskoga prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg internetskog resursa koji je objavljen na Internet stranici ili Internet aplikaciji.